فروش آمونیوم دی هیدروژن فسفات

فروش آمونیوم دی هیدروژن فسفات
سولفات منگنز, مونو آمونیوم فسفات, مونو پتاسیم فسفات

بالا بودن عیار با مرتبه کودی ، حلالیت خوب در ادامه آب ، قابلیت تولید به انواع دانه ای ، مایع و تعلیقی از محاسن اکثر کودهای پلی فسفات ها هست .

مونو آمونیوم فسفات

در ادامه حدود 95 – 90% از ایجاد جهانی ماده معدنی منگنز در ادامه صنعت های متالوژیکی ایجاد فولادی معمولی، ریخته گری ها و تولید فرو آلیاژهای گوناگون به فعالیت می رود و عرضه و تقاضای همین فلز هم به عرضه و تقاضای فولاد و فروآلیاژ بستگی متعددی دارد. This was cre᠎at᠎ed  by GSA C ontent ᠎Gene rator DEMO !

مونو پتاسیم فسفات

همین ماده بی بو بوده و در ادامه شکل اعتنا دوچندان ، بویی مشابه به آمونیاک دارااست . همین ماده بی بو بوده و در ادامه شکل اعتنا زیاد، بویی مشابه به آمونیاک دارد.  Da ta has ​be​en created  by G᠎SA Content G​en er​at᠎or DEMO᠎!

رویش ریشه را تحریک کرده و در ادامه استحکام شاخ و برگ گیاهان نقش دارد. همین خویش می تواند رویش جوانه گیاهان را تحریک کرده و هنگامی که گیاهان در ادامه موقعیت نامناسبی قرار دارا هستند مثل دمای ذیل و یا این که نور اندک موجب ارتقاء شکوفه و محصولات شود.

به کارگیری از کود مونو آمونیوم فسفات یوروسالید موجب ارتقاء یافتن فشارهای داخلی در ادامه سلولهای گیاه و همینطور ارتقاء مقدار مقاومت گیاهان در ادامه در مقابل آفات استرس و بقیه بیماری ها می شود.

علاوه بر این، به کارگیری از اين متاع به تیتر بازدارنده شعله، احتمالاً به برهان ارتقاء تقاضای صنعت های گوناگون به جهت میزان گیری ایمنی، منجر تولید بازار بيشتر آن خواهد شد. ​C ontent was c re᠎ated by G SA C on​tent Generator DE​MO.

همینطور ph همین کود اسیدی بوده به این خاطر به کارگیری از آن به جهت خاکهای قلیایی می تواند تاثیرات مثبتی را به ملازم داشته باشد.

طرز مصرف همین کود نیز می تواند بصورت آب پاشی شکل پذیرد و نیز بصورت محلول پاشی و یا این که در ادامه فصل اسفند بصورت چالکود به باغ دیتا شود.

دو فرآیند شیمیایی کلیدی واکنش های ایجاد مونو آمونیوم فسفات و دی آمونیوم فسفات در ادامه ارتباط های ( 1 ) و ( 2 ) نشان دیتا شده است.

از آنجا که هدف کلیدی همین تیم ایجاد و تامین بهترین گونه کودهای ضمانتی با مرجع ارگانیک جهت به کارگیری در ادامه بخش کشاورزی می باشد؛ کشاورزان می توانند با تصور ریلکس و با هزینه های خیلی مناسب خیس از کودهای شیمیایی، مرغی و حیوانی محصولی با میزان مرغوب بودن برداشت کنند.

گونه دیگر تولیدی از همین کود با فرمول 21 – 53 – 0 که با اسید صنعتی ایجاد می شود، به جهت خاموش کننده های آتش و همینطور مواد در دست گرفتن کننده آتش به فعالیت برده می شود.

کود مونو آمونیوم فسفات به جهت محصولات زراعتی و همینطور لقاح خاک می تواند آیتم قابل قبولی باشد. چنانچه فقدان منگنز در ادامه جداسازی و محاسبه خاک یا این که بافت آن نشان دیتا شود، همین کود می تواند به تیتر چکیده از محلول مغذی به شکل محلول پاشی منظم یا این که به تنهایی به کارگیری شود.

کود دی آمونیوم فسفات مشهور به DAP در ادامه واقع از دو ماده ای ساخته شده که هر یک به تنهایی به تیتر کود گزینه به کارگیری قرار می گیرد.

همین کود در ادامه نواحی و مواردی که خاک در گیر فقر ازت و فسفر باشد گزینه مصرف قرار می گیرد. صورت شیمیایی کود مونو آمونیوم فسفات یور سالید به صورت مولکول های زنجیره ای هست که علاوه بر جذب سرعت بالا به وسیله گیاهان از غیر فعال شدن عنصر فسفر در ادامه خاک هم خودداری خواهد کرد.

مقدار نیتروژن در ادامه کود مونو آمو نیوم فسفات زیاد ذیل بوده که همین مسئله منجر میگردد احتمال کثیف شدن جوانه ها تا حد زیاد متعددی کمتر پیدا کند.

رایج ترین فرم از دی آمونیوم فسفات به شکل 0 18 -46-معرفی شده که مهم 18 % نیتروژن ، 46 % 5 P 2 0 و صفر % K 2 O هست .

میزان اندکی از دی آمونیوم فسفات تولیدی هم به شکل 16-48-0 بوده که مهم 16 % نیتروژن هست . مرحله ذیل نیتروژن موجود در ادامه مونو آمونیوم فسفات آنرا به یک کود “استارتر” اثرگذار تبدیل کرده هست و از آنجاییکه هیچ آمونیاک آزادی در ادامه آن وجود ندارد خطر آلودگی جوانه ها به دستکم می رسد.

در ادامه خاک های نواحی سرد به برهان ذیل بودن شتاب هیدرولیز ، پلی فسفات ها نامرغوب خیس از ارتوفسفات ها می باشند.

محل ورود های موردنیاز به جهت ایجاد یک بدن کود DAP نسبتاً 1/5 تا 2 بدن سنگ فسفات ، 0/4 بدن گوگرد ( S ) به جهت حل سنگ و 0/2تن آمونیاک هست تغییر و تحول در ادامه عرضه یا این که ارزش هر یک از همین محل ورود ها بر ارزش و در ادامه دسترس بودن DAP تأثیر می گذارد .

خلوص بالا و حلالیت آسان در ادامه آب منجر شده که MKP منحصر شکوفه زنی، به جهت کشت هیدروپونیک (کشت گیاه در ادامه بستری بجز خاک)، محلول پاشی و همگی سیستم های کود دهی مطلوب باشد.

مونو پتاسیم فسفات کودی برای ارتقاء شکوفه زنی هست که تماماً محلول در ادامه آب و سوای مواد باقی باقی مانده خالص می باشد.

همین کود در ادامه بهبود رویش رویشی، یکنواختی شکوفه ها، ارتقاء مقاومت به سوز و سرما وافزایش ایجاد میوه زیاد اثر گذار می باشد.

مصرف صحیح و درست سولفات منگنز در ادامه غایت منجر بهبود فرآیند حیاتی فتوسنتز و ارتقاء ایجاد متاع میشود. نیاز به آب مازاد در ادامه همین دستگاه منجر می گردد که بتوان به جای بیشتر نمودن آب به همین واکنش ها از اسید رقیق به کارگیری نمودار همین شکل نیاز به عملیات تغلیظ بالای فسفریک اسید نمیباشد .

به جهت غلبه بر همین نقص‌ یک خط مش خوب، به کارگیری از خاموش کنندههای ABC به جای BC است. به جهت خرید کردن کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات با کارشناسان ما‌درها در ادامه صنعت های شیمیایی تهران تماس بگیرید.

دی آمونیوم فسفات یک کود متعادل و از حیث شیمیایی خنثی سوای فلزات سنگین است. همین واکنش مستقیم می تواند در ادامه یک راکتور لوله ای باشد، به طوری که گاز آمونیاک و اسید فسفریک در ادامه شروع یک لوله تزریق گردد و سپس از انجام واکنش از آن بیرون شود.

به جهت همین مراد اضطراری هست تا نسبت یک به یک آمونیاک (NH3) و اسید فسفریک (H3PO4) واکنش نشان دیتا شود و آنگاه در ادامه طی فرآیند گرانوله کردن MAPجامد حاصل شود.

منگنز به تیتر یکی از از اجزای آلیاژی به جهت ارتقاء مقاومت، ارتقاء دشواری و کمتر شکنندگی و خوی حرارتی فولادها می باشد.

مصرف همین کود ادغام با کود حیوانی خصوصا در ادامه محدوده کار ریشه منجر ارتقاء فعالیت آیی کود سولفات منگنز می شود.

ازت در ادامه رویش چمن امداد می نماید و رنگ سبز عمیقی به آن می دهد ، در ادامه حالی که فسفر منجر رویش ریشه می شود.

محتوای بالای مواد مغذی DAP در ادامه کمتر حمل و نقل ، حمل توشه و هزینه های به کارگیری اثرگذار هست DAP در ادامه اکثری از نقاط دنیا ایجاد می شود و یک کالای کودی هست که به طور گسترده جهانی شده هست .

همین کود مهم میزان مرغوب بودن بالای ذخیره سازی بوده و از حمل و نقل تقریبا قابل قبولی برخوردار است. پتاسیم می­­ تواند سبب ساز فعال سازی آنزیم های متعددی شود.

بالا رفتن دمای واکنش باعث به ایجاد پلی فسفات آلومینیوم می شود که در ادامه عملیات گرانول سازی اخلال تولید می نماید .

همین کود در ادامه دمای 70 مرتبه سانتیگراد به آمونیاک و مونوآمونیوم فسفات جداسازی می شود. مونوآمونیوم فسفات به برهان خواص جداسازی مجدد، کریستالی هست که به طور گسترده در ادامه حوزه اپتیک گزینه به کارگیری قرار میگیرد.

به طور نمونه در ادامه گیاهانی مانند توت فرنگی، خیار، گوجه فرنگی و … KDP به طور منظم مهم ضریب جذب در ادامه همین ارتفاع موج از ضخامت نسبتاً 4.7-6.3 درصد در ادامه سانتیمتر هست در ادامه حالیکه KDP زیاد دفع شده مهم جذب عادی کاهش از 0.8% در ادامه سانتیمتر است.

ترکیبات حاصله از پیروفسفات ها در ادامه خاک، علی الخصوص در ادامه خاک هایی که محتوی کلسیم مضاعف هست ، نسبت به ترکیبات حاصله از ارتو فسفات ها مهم حلالیت کمتری می باشند ؛ البته همین اختلاف ها در ادامه تلاش چندان نقشی ندارد.

شتاب هیدرولیز شدن پلی فسفات ها نسبت به ارتو فسفات ها در ادامه عمده خاک ها عمده بوده ؛ اما میزان گیری اختلاف اثر آن ها سخت است.

در ادامه همین دستگاه کمی محلول آمونیاک جهت تبدیل تام مونو آمونیوم فسفات (MAP) به دی آمونیوم فسفات (DAP) و مقاوم شدن آن ها ، به مرحله گرانول ها اسپری می شود .

به همین واکنش که زیاد گرمازا هست می می بایست کمی آب جهت در دست گرفتن دمای واکنش تزريق گردد . از دیگر نامهای همین مخلوط می توان به آمونیوم دی هیدروژن فسفات اشاره کرد که دمای ذوب همین مخلوط ۱۹۰ درجهی سانتیگراد هست و دانسیته آن ۱.۸۰ gr/cm۳ است.

آنگاه دانه های نسبتاً خشک وارد نصیب غربالگری می شوند دانه های که مطلوب میباشند وارد نصیب خنک کننده می شوند تا دمای دانه ها کمتر پیدا نماید و دانه های با سایز نامناسب به بخش دانه بندی می شود که شماتیک زیاد بی آلایش فرایند ایجاد DAP در ادامه صورت بالا نشان دیتا شده است.

مواد اول شامل ( آمونیاک ، اسید سولفوریک و اسید فسفریک ) وارد راکتور می شوند آنگاه مواد خروجی از راکتور وارد دانه بندی می شود آنگاه دانه های DAP وارد خشک کن شده و در ادامه آنجا رطوبت دانه های DAP کاسته می شود .

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

لایسنس نود ۳۲ مخصوص ویندوز سرور بیت استور

لایسنس نود ۳۲ منحصر ویندوز سرور – بیت استور خرید آنتی ویروس , خرید آنتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.